Wednesday, October 10, 2007

Ieftin ca braga

De mult timp ma gandeam sa fac si eu un concert. Pentru a iesi cat mai ieftin posibil si chiar in avantaj cu 500 de lei in caz de neprezentare, aveam nevoie de un contract beton. Prin amabilitatea prietenului nostru, cronicarul, vocalistul, reporterul si rockstarul Fane, am primit un model de contract care ne arata cate umilinte poate sa suporte o trupa pentru a canta in fata prietenilor.

I. PARŢILE CONTRACTULUI

1. B......... RECORDS (numită în cele ce urmează "coordonator"), cu sediul în România, Str. .............., CUI ..........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..........., cont IBAN .........., reprezentată de ..........., în calitate de .................

2. Formatia .......... (numită în cele ce urmează "formaţie"), cu domeniul de activitate în ..........., reprezentată de ..........., cu domiciliul în str. ....................................., nr. ..........................................................în calitate de membru fondator al formaţiei


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract se reglementează condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concertului susţinut de formaţie în cadrul ................, ce se va desfăşura în ..........., în perioada .................


III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE

1. Obligaţiile şi drepturile coordonatorului

1.a) Coordonatorul are obligaţia de a asigura formaţiei condiţiile scenice adecvate.
1.b) Coordonatorul are obligaţia de a asigura buna promovare a evenimentului prin mass media, internet, afisaj stradal.

2. Obligaţiile şi drepturile formaţiei

2.a) Formaţia are obligaţia de a respecta programarea făcută de coordonator, respectând orele propuse pentru proba de sunet şi pentru concert şi orice alte hotarâri comune ce pot interveni în legatură cu buna desfaşurare a manifestării. Orice observaţii şi/sau solicitări suplimentare se vor transmite şi negocia cu organizatorii numai înainte de semnarea contractului. Ordinea intrării pe scenă a trupelor va fi decisă de coordonator.
2.b) Formaţia are obligaţia ca pe durata concertelor să nu incite spectatorii la consum de droguri, tutun, alcool tare, extremism politic, rasism.
2.c) Formaţia are dreptul la liberă comercializare a înregistrărilor sale pe toata durata concertului (CDuri, tricouri, casete, etc). Produsele trupei vor fi comercializate la standul B....... Records, merchandiserul având dreptul să aplice un comision peste preţul stabilit de trupă.
2.d) Formaţia are dreptul la protocol, respectiv 2 băuturi/persoana în timpul serii (două beri sau două sucuri) şi o apă minerală sau apă plată/persoană pe scenă, în timpul recitalului.
2.e) Formaţia are dreptul de a solicita accesul liber la concert pentru 5 persoane, însă numai în data de .............. Membrii formaţiei au acces liber în sală în ambele zile de festival.
2.f) Formaţia are obligaţia de a promova evenimentul prin pagina proprie de internet, precum şi pe paginile conexe administrate de trupă.
2.g) Formaţia are dreptul la un interval de 15 minute din momentul terminării recitalului trupei anterioare pentru proba de sunet.
2.h) Formaţia are dreptul de a se folosi de serviciile propriului sunetist pe toată durata recitalului.
2.i) Formaţia are obligaţia de a nu deteriora echipamentul scenic; orice pagubă cauzată din vina formaţiei o obligă la a achita contravaloarea echipamentului deteriorat.

3. Obligaţii comune ambelor parţi

3.a) Ambele părţi au obligaţia de a-şi respecta reciproc imaginea, neexprimând acuze nefondate una faţă de cealaltă, atât în public cât şi prin mass media.
3.b) Ambele parţi au obligaţia de a respecta confidenţialitatea prezentului contract.
3.c) Ambele părţi se obligă să nu facă acte sau fapte de natură să prejudicieze executarea cu bună credinţă a prezentului contract.
3 d) Ambele parţi convin ca formaţia să susţină în cadrul acestui festival un recital de 35 de minute, în data de ................
3.e) Ambele parţi permit publicului şi reprezentanţilor mass-media să facă fotografii şi să filmeze recitalul.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract devine valabil din momentul semnării lui de catre ambele parţi şi îşi încetează valabilitatea în data de ..............., ora ....., moment în care clauzele stipulate în acest contract sunt considerate îndeplinite.

V. LITIGII ŞI DISPOZIŢII FINALE

1. Forţa majoră, aşa cum este ea definită de legea română, invocată de oricare parte, exonerează parţile de răspundere.
2. Orice litigii izvorâte din derularea şi aplicarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în caz contrar, prin justiţie, în conformitate cu legislaţia română.
3. Orice modificare a prezentului contract va face obiectul unui act adiţional semnat de ambele parţi.
4. Valabilitatea prezentului contract este recunoscută de parţile semnatare.
5. Fiecare parte raspunde faţă de cealaltă pentru eventualele pagube cauzate din culpa sa.
6. In cazul nesusţinerii concertului de către formaţie, fără explicaţii fundamentate (deces sau îmbolnăvire gravă a unui membru al formaţiei), formaţia este obligată să acorde coordonatorului despăgubiri de 500 lei net.
7. Formaţia va avea la dispoziţie un voluntar delegat de coordonator care va la dispoziţia ei în seara recitalului.
8. Din momentul semnării contractului de ambele părţi, acesta nu poate fi reziliat.

Prin semnarea acestui document cele două părţi se obligă să respecte condiţiile şi termenele stipulate în acest contract.

Prezentul contract a fost redactat în limba română şi încheiat în ......, astăzi, ........., câte unul pentru fiecare parte semnatară. Părţile recunosc valabilitatea acestui contract prin semnătură.

COORDONATOR, FORMAŢIE,

Ce ziceti: am nevoie de mai mult de o lada de bere si un bax de suc? Pe de alta parte, trebuie apreciat efortul de coagulare a sindicatului metalic. Efectele s-au simtit imediat. Fie trupa cat de mica, doua sucuri o ridica!

No comments: